Loading...

Introduktion til flipped classroom i en dansk undervisningstradition

I sammenhæng med udgivelsen af “Flipped classroom – kom godt i gang,” blev jeg spurgt om jeg ville skrive om den teoretiske baggrund for at flippe undervisningen i Danmark.

Det blev til artiklen “Video i forberedelse og undervisning”, der blev trykt i “Viden om literacy nr. 16.”  Artiklen beskriver teorien bag flipped classroom.

Det tydliggøres, at det amerikanske koncept flipped classroom ikke direkte kan overføres til dansk undervisningstradionen. Det er nødvendigt med en nyfortolkning i relation til dansk skolevirkelighed. Artiklen præsenterer kort sådan en nyfortolkning.

Læs artiklen “Video i forberedelse og undervisning”

Case om flipped classroom
Gymnasieskolen har været ude og besøge Roskilde Gymnasium om flipped classroom. Det kom der en ret god artikel ud af, der rapporterer fra en af mine undervisningstimer.

Læs artiklen “Klassen på hovedet”

Elever fortæller om oplevelser med flipped classroom

Elevinterviews om flipped classroom på Roskilde Gymnasium. Et kort indslag fra DR-2 morgen TV – januar 2014. Et par minutter inde i indslaget forklarer et par af mine egne elever glimrende, hvordan de oplever flipped classroom  i praksis.

Se klippet på YouTube.