Loading...

Foto: Jeppe Carlsen

Mit fokus er at skabe praksisnære løsninger, der skaber sammenhæng mellem læringsmål, didaktiske visioner og tekniske muligheder. Jeg kontaktes oftest, når der søges gode råd, og praktiske forslag til undervisning der inddrager ny didaktik og teknologi.

– 13 års + erfaring med undervisning i gymnasiet, på universitetet og i folkeskolen
– Underviser, pædagogisk IT-projektleder og vejleder ved Roskilde Gymnasium
– Forfatter til bogen “Flipped Classroom – Kom Godt I Gang”
– Har skrevet om flipped classroom og IT-didaktik til  følgende antologier “Viden om literacy 17”, “Flip din undervisning” og        “Samfundsfagsdidaktik”
– Omsætter pædagogiske teorier og nye teknologier til anvendelige værktøjer i hverdagen
– 3 års erfaring som kursus- og foredragsholder om flipped classroom
– 7 års erfaring med flipped classroom
– Tilbyder både faste velevaluerede kurser og oplæg eller laver nyt i samarbejde med jer