Vælg en side

Kurser om aktiverende brug af IT

Hands-on

Kurser og oplæg der giver mulighed for afprøve tingene selv og producere direkte til undervisningen

I eget tempo

Mangfoldigt kursusmateriale giver mulighed for at arbejde i eget tempo og med helt  eget fokus

Tilpasset

Mulighed for at få opfyldt specielle ønsker eller vælg en velafprøvet og velevalueret standardløsning.

Flipped classroom kursus

Lær hvad Flipped Classroom er, og få værktøjerne til skabe dine egne videoer og organisere en undervisning med dem.

Hvad er Flipped Classroom? Den overordnede idé med Flipped Classroom (også kendt som Flipped Learning) er, at lektier og klasseundervisning er vendt rundt, således at lærerforedrag og gennemgang af centrale faglige begreber, teorier og metoder foregår hjemme foran
computeren via mikroforedrag leveret som onlinevideoer.

Dette frigør mere tid til at diskutere, lave opgaver og skabe viden i klassens fællesskab, hvor eleverne kan få hjælp og sparring af både læreren og deres kammerater.

Helt basalt gælder det om at skabe mere elevaktivitet.

Essensen af Flipped Classrooms filosofi er, at eleverne derhjemme skal beskæftige sig med det laveste niveau af Blooms taksonomi: at huske og forstå gennem læsning og videoundervisning, mens det højeste niveau af Blooms taksonomi: anvendelse, analyse, syntese, vurdering og skabelse af viden opøves i klassens fællesskab, hvor både læreren og andre elever kan givefeedback og hjælpe.

Videoforedraget kan også inddrages i andre læringsrum, hvor der anvendes instruerende elementer.

Videoforedraget har nogle fordele, som gør, at det kan supplere og til tider erstatte læsningen af tekster:

Videoforedraget kan grafisk illustrere pointer, og man kan pause, spole og se videoforedraget sammen med andre.

Videoforedraget inddrager talesproget, der rummer flere udtryksmuligheder end skriftsproget

Læsesvage kan have glæde af den mundtlige forklaring som supplement til teksten.

Workshop og foredrag giver et teoretisk og praktisk udgangspunkt for at flippe egen undervisning. Du lærer at lave simple effektive videoer og du lærer at organisere din undervisning med dem.

Workshop

N

Før-workshop materiale

En lille lektie af videoer og tekster der klargør kursister til workshop
N

Oplæg

Præsentation af ideerne bag flipped classroom, eksempler på flipped classroom videoer og hvordan lektioner kan organiseres med videoer.
N

Dialog

Mulighed for at stille spørgsmål samt diskussion om fordele og ulemper ved metoden
N

Workshop

Individuelt eller gruppearbejde med udgangspunkt i instruktions-materialer, der inkludere praktiske eksempler fra forskellige fag. Der produceres video på kursusternes egne PCér
N

Fremlæggelse og dialog

Præsentation af produktioner og dialog om muligheder for anvendelse af disse produktioner.
N

Forslag til videre arbejde

Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstra materiale samlet på en overskuelig hjemmeside 

Foredrag

N

Oplæg

Præsentation af ideerne bag flipped classroom, eksempler på flipped classroom videoer og hvordan lektioner kan organiseres med videoer.
Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde
N

Dialog

Mulighed for sat stille spørgsmål og plenum diskussion om fordele og ulemper ved metoden
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstra materiale samlet på en overskuelig hjemmeside 
“Et praktisk kursus, hvor jeg kan tage “udbyttet” direkte hjem og bruge i min undervisning i morgen”

“Inspirerende, muligt at få hjælp til det helt lavpraktiske, så det føles helt realistisk at få det implementeret i sin hverdag” GL-e kursister til Flipped Classroom kursus. Eksternt evalueret.

GPS audio-guide kursus

Lav GPS audio-guidede ekskursioner til lokalområdet og på studieturene.

Kurset er for dig, der har lyst til at eksperimentere med at skabe faglige “ud af huset”-aktiviteter i form af audio-guides til elevernes mobiltelefoner.

Med en audio-guide vil eleverne kunne udforske dine og dine kollegers oplæg om f.eks. lokalområdets historie,fauna, jordforhold, infrastruktur, bystruktur og kultur ved at blive gps-guidet rundt i lokalområdet og få leveret stedspecifikke læreroplæg i deres personlige høretelefoner.

Du kan gå med eleverne og bruge tid på at diskutere det faglige indhold med enkelte elever eller grupper af elever.

Kurset vil være praktisk orienteret, og efter et kort indledende indlæg vil vi bevæge os ud og prøve hvordan gps-guides fungerere. Der vil være et oplæg, hvor jeg giver mit bud på vigtige didaktiske perspektiver på bl.a. lærerens rolle og funktion under GPS-ekskursioner.Kurset er dog i høj grad af praktisk karakter og vil være baseret på hands-on arbejde med at skabe jeres egne audio-guides fra jeres pc/Mac.

Målet for kurset er at afprøve lærerproducerede og pensumrelevante audio-guides, at reflektere hvordan mobil-telefoner og audioguides kan supplere undervisningen og at lære, hvordan man laver og forhåbentlig blive færdig med en lille guide, som kan indgå direkte i jeres undervisning.

Kurset vil være en blanding af en GPS-guidet tur rundt omkring jeres uddannelsesinstitutionen, oplæg og praktiske øvelser.

Workshop

N

Før-workshop materiale

En lille lektie af videoer og tekster der klargør kursister til workshop
N

Oplæg

Præsentation af muligheder og fordele ved at anvende og skabe GPS guidede ture
N

Gåtur med afprøvning af GPS guide

Mulighed for at stille spørgsmål samt diskussion om fordele og ulemper ved metoden
N

Workshop

Individuelt eller gruppearbejde med udgangspunkt i instruktions-materialer. Der produceres video på kursusternes egne PCér og mobiltelefoner
N

Fremlæggelse og dialog

Præsentation af kursusproduktioner fra workshop. Fælles brain-storm muligheder og potentialer
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstra materiale samlet på en overskuelig hjemmeside 

Foredrag

N

Oplæg

Præsentation af muligheder og fordele ved at anvende og skabe GPS guidede ture og teoretiske betragtninger
N

Dialog

Mulighed for sat stille spørgsmål og plenum diskussion om fordele og ulemper ved GPS guidede ture
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstra materiale samlet på en overskuelig hjemmeside. Dette materiale præsenteres sidst i foredraget og kan tilgås som selvstudie
“God intro, god fysisk demonstration, god dialog”

“Nemt og anvendeligt”

“Meget konstruktiv og informativ undervisning. Godt at der ikke var så mange – det var nemt at få hjælp. Rigtigt godt” GL-e kursister til GPS kursus. Eksternt evalueret.

Jeg har samarbejdet med:

l

Kontakt mig

Ønsker I mere information, eller vil I booke en workshop eller et foredrag så send venligst en mail.

Henningrommelund@gmail.com