Kurser om aktiverende brug af IT

Hands-on

Kurser og oplæg der giver mulighed for afprøve tingene selv og producere direkte til undervisningen

I eget tempo

Mangfoldigt kursusmateriale giver mulighed for at arbejde i eget tempo og med helt  eget fokus

Tilpasset

Mulighed for at få opfyldt specielle ønsker eller vælg en afprøvet og velevalueret standardløsning

Kursus: AI i undervisning og forberedelse

– Få kendskab til hvordan du og dine elever elever kan brug AI i undervisning og forberedelse.

Dette kursus til gymnasielærere, der ønsker at integrere kunstig intelligens, især ChatGPT, i deres undervisning og forberedelse.

Udforsk anvendelsen af AI i gymnasieundervisningen med fokus på ChatGPT.

Eksperimentér med ChatGPT og opnå praktisk erfaring med at integrere ChatGPT i faglige aktiviteter, og udforsk AI’s rolle i klasseværelset. Prøv blandt at

  • At udarbejde udkast til lektionsplan med tilhørende opgaveark til eleverne.
  • At lave en disposition til foredrag.
  • At læse korrektur på arbejdsark, e-mails, lectiobeskeder og opsummere indholdet af lange e-mails og nyhedsbreve eller andre tekster.
  • At lave et udkast til spørgsmål til tekster.
  • At omdanne en tekst til multiple-choice-spørgsmål.
  • At generere flashcards.
  • At finde forskellige måder at forklare begreber på.
  • At lave en tidsplan for forberedelse og rettearbejde.
  • At oprette små digitale AI hjælpere, som elever kan bruge i timerne, derhjemme eller som forberedelse til eksamen.

Oplæg om de nødvendige overvejelser omkring datasikkerhed og GDPR ved brug af AI i undervisningen.

Facilitering og dialog om dilemmaer og udfordringer ved brug af AI i undervisningen blandt andet snyd.

Kurset kombinerer foredrag og hands-on. Det er  lavet til lærere, der ønsker at komme i gang med AI, og som ønsker inspiration og materialer til at udforske og komme videre på egen hånd

Kurset er differentieret. Dem er der helt uden erfaring, kan starte med et lige ud af landevejen kursus. Begynderkurset kan du se på dette link. Dem der har lidt erfaring kan kaste sig over 45 sider inspirationskatalog.

Workshop

N

Oplæg

Præsentation af udfordringer og muligheder ved AI. Eksempler på brug af AI

N

Workshop

Individuelt eller gruppearbejde med udgangspunkt i instruktions-materialer. Vi producere instruktioner(prompts) til AI og afprøver dem

N

Fremlæggelse og dialog

om Præsentation af kursusproduktioner fra workshop. Facilitering af dialog baseret på cases, Fælles brain-storm muligheder og potentialer. Opsamling af kursisteksempler.

N

Materialer

Et digitalt opslagsværk med rigtigt mange instruktioner og skabeloner til brug af AI (et prompt katalog) for både elever, samt lærere i alle fag.

Foredrag

N

Oplæg

Præsentation af udfordringer og muligheder ved AI. Eksempler på brug af AI

N

Dialog

Mulighed for sat stille spørgsmål og plenum diskussion om fordele og ulemper ved AI i undervisningen.

N

Materialer

Et digitalt opslagsværk med rigtigt mange instruktioner og skabeloner til brug af AI (et prompt katalog) for både elever, samt en lærere i alle fag.

Kursus: Podcast i undervisningen

Lær eleverne at lave podcast i forskellige faglige genrer.
Få værktøjerne til at skrive, optage, klippe og skrive manuskript til podcast.

Lydredigering læres med det gratis lydredigeringsprogram Audacity til PC og Mac.

Podcast indgår som anbefalet medie, som eleverne skal stifte bekendtskab med i Undervisningsministeriets “Digitale kompetencer – vejledning 2017”, og det er der gode grunde til.

Hvad er podcast? Podcast er et fortrinsvist nyt lydmedie, som er  i kraftig vækst. En podcast er en lydoptagelse, du kan lytte på, når du har lyst, dvs. radio på internettet.

De store radiostationer DR og Radio24syv har deres eget streaming-on demand service og udgiver mange af deres programmer som podcast – en slags “Netflix” for lyd.

Der er også opstået et underhav af podcast-nicheproduktioner fra museer, medier, foreninger, universiteter, privatpersoner og virksomheder.

Podcast afspilles oftest på en mobiltelefon og lyttes til i bilen, i toget, under madlavning eller støvsugning, men de kan også afspilles på en normal computer.

Podcast, der kan lyttes til overalt og på farten, giver mulighed for programmer af en længere varighed og dermed også mere tid til fordybelse. Podcast er ofte en halv til en hel time lange, og nogle emner behandles over flere episoder.

Podcast egner sig dermed til faglig fordybelse, og mange podcast kan med fordel præsenteres for eleverne.

Mange podcast er ikke bange for tung faglighed, hvor der citeres kilder, anvendes teori og faglige metoder, samtidigt med, at de er lette nok til at lytte på mens man laver noget andet – vasker op eksempelvis.

Disse podcast kan med fordel “efterlignes”. Eleverne kan producere deres egne nørdede faglige podcasts, der på underholdende måde fortæller om fageta undersøgelsesområder, teori og metoder.

Podcast mange genrer kan også undersøges og forklares og for ekstra forståelse, kan eleverne selv prøve at opbygge podcast efter forskellige genrer.

Podcastkurset og materialerne er todelt:
Den ene del af kurset omhandler podcast som genre, og hvilke muligheder der er for at anvende manuskriptskrivning i de enkelte fag.
Den anden del er teknisk og giver både lærere og elever en progression for at optage podcasts på et basalt, udvidet eller et avanceret niveau.

Workshop

N

Før-workshop materiale

En lille lektie af videoer og tekster der klargør kursister til workshop
N

Oplæg

Præsentation af podcast som genre, med særligt fokus på den faglige podcast. Instruktion i hvordan i kan bruge kursusmaterialet sammen med jeres elever
N

Workshop

Individuelt eller gruppearbejde med udgangspunkt i instruktions-materialer, der inkludere forskellige eksempler og skabeloner. Der produceres lyd på kursusternes egne PCér og med kursisternes egne mikrofoner eksempelvis, smartphone hørerelefoner eller computerens indbyggede mikrofon. 
N

Fremlæggelse og dialog

Præsentation af produktioner og dialog om muligheder for anvendelse af disse produktioner. Videndeling om erfaringer med podcast
N

Forslag til videre arbejde

Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstramateriale samlet på en overskuelig hjemmeside. Materialet dvs. billeder lyd og tekst kan også leveres som  enkelte tekst-, lyd-, billed- og videofiler, hvis i ønsker at integrere materialet på jeres egne hjemmesider eller platforme

Foredrag

N

Oplæg

Præsentation af Podcasts som gerne, eksempler på faglige podcast
Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde
N

Dialog

Mulighed for sat stille spørgsmål og plenumdiskussion

N

Materialer+

Alt foredragsmaterialet + ekstramateriale samlet på en overskuelig hjemmeside. Materialet dvs. billeder lyd og tekst kan også leveres som enkelte tekst-, lyd-, billed- og videofiler, hvis i ønsker at integrere materialet på jeres egne hjemmesider eller platforme.

Flipped classroom kursus

Lær hvad Flipped Classroom er, og få værktøjerne til skabe dine egne videoer og organisere en undervisning med dem.

Hvad er Flipped Classroom? Den overordnede idé med Flipped Classroom (også kendt som Flipped Learning) er, at lektier og klasseundervisning er vendt rundt, således at lærerforedrag og gennemgang af centrale faglige begreber, teorier og metoder foregår hjemme foran
computeren via mikroforedrag leveret som onlinevideoer.

Dette frigør mere tid til at diskutere, lave opgaver og skabe viden i klassens fællesskab, hvor eleverne kan få hjælp og sparring af både læreren og deres kammerater.

Helt basalt gælder det om at skabe mere elevaktivitet.

Essensen af Flipped Classrooms filosofi er, at eleverne derhjemme skal beskæftige sig med det laveste niveau af Blooms taksonomi: at huske og forstå gennem læsning og videoundervisning, mens det højeste niveau af Blooms taksonomi: anvendelse, analyse, syntese, vurdering og skabelse af viden opøves i klassens fællesskab, hvor både læreren og andre elever kan givefeedback og hjælpe.

Videoforedraget kan også inddrages i andre læringsrum, hvor der anvendes instruerende elementer.

Videoforedraget har nogle fordele, som gør, at det kan supplere og til tider erstatte læsningen af tekster:

Videoforedraget kan grafisk illustrere pointer, og man kan pause, spole og se videoforedraget sammen med andre.

Videoforedraget inddrager talesproget, der rummer flere udtryksmuligheder end skriftsproget

Læsesvage kan have glæde af den mundtlige forklaring som supplement til teksten.

Workshop og foredrag giver et teoretisk og praktisk udgangspunkt for at flippe egen undervisning. Du lærer at lave simple effektive videoer og du lærer at organisere din undervisning med dem.

Workshop

N

Før-workshop materiale

En lille lektie af videoer og tekster der klargør kursister til workshop
N

Oplæg

Præsentation af ideerne bag flipped classroom, eksempler på flipped classroom videoer og hvordan lektioner kan organiseres med videoer.
N

Dialog

Mulighed for at stille spørgsmål samt diskussion om fordele og ulemper ved metoden
N

Workshop

Individuelt eller gruppearbejde med udgangspunkt i instruktions-materialer, der inkludere praktiske eksempler fra forskellige fag. Der produceres video på kursusternes egne PCér
N

Fremlæggelse og dialog

Præsentation af produktioner og dialog om muligheder for anvendelse af disse produktioner.
N

Forslag til videre arbejde

Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstra materiale samlet på en overskuelig hjemmeside 

Foredrag

N

Oplæg

Præsentation af ideerne bag flipped classroom, eksempler på flipped classroom videoer og hvordan lektioner kan organiseres med videoer.
Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde
N

Dialog

Mulighed for sat stille spørgsmål og plenum diskussion om fordele og ulemper ved metoden
N

Materialer+

Alt workshopmaterialet + ekstra materiale samlet på en overskuelig hjemmeside 

Kursus: Computerspil i undervisningen

Praktisk hands on-kursus der giver dig værktøjer til at
1: Undervise i forståelse af computerspil
2. Skabe små (meget simple) faglige computerspil

 

Kurset vil være en være en kombination af foredrag, hands-on, samt diskussion.

Computerspil i dag kan fortælle stærke, rørende og spændende historier, der afspejler og sætter spørgsmålstegn ved vores kultur. Mange af de mest populære spil omhandler historiske begivenheder og bidrager dermed – på godt og ondt – til mange unges historiske viden og forståelse.

Kurset vil indeholde oplæg om humanistiske tilgange til at analysere computerspil, så kurset er primært rettet mod historie, dansk, mediefag og sprogfagene. Men alle er velkommen.

Derudover skal vi diskutere perspektiver og udfordringer ved at arbejde med dette medie i praksis.

Det er ikke en forudsætning for deltagerne, at man selv spiller eller har nogen større forhåndsviden om emnet – blot en nysgerrig tilgang til, hvordan man kan arbejde med computerspil.

Du vil gå fra kurset med materiale, du kan bruge direkte i din undervisningen.

 

Tekst-adventure lavet i Twine

Lund, Henning Romme. (2020). Historie: Computerspil og romerriget. I: Fra Kierkegaard til koder – Computational Thinking i gymnasiet. Systime.

Opbygning af digitalfortælling

Workshop

N

Før-workshop materiale

En lille lektie af videoer og tekster der klargør kursister til workshop
N

Oplæg

Præsentation af computerspillet som medie. Hvad er det for et medie, hvilke ligheder og hvilke forskelle er der mellem computerspil mediets, det skrevne ord og film. Foredraget er naturligvis krydret med konkrete eksempler på video, så man også kan være med selvom man ikke kender specielt meget til computerspil. 

N

Workshop

Individuelt eller gruppearbejde med udgangspunkt i instruktions-materialer, der inkluderer forskellige eksempler og skabeloner.
Du laver dit eget lille computerspil i et super simpelt gratis program kaldet Twine. Ingen kodning påkrævet.

N

Fremlæggelse af computerspils-produktioner og dialog

Præsentation af produktioner og og dialog om muligheder for anvendelse af computerspil. 

N

Afprøvning af spil

Fremvisning og afprøvning af diverse kommercielle og gratis spil. Dialog om muligheder og begrænsninger ved at inddrage computerspillet i undervisningen..

N

Forslag til videre arbejde

Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde.

N

Materialer

Opgaver og materialer samlet i en mappe. Henvisninger til godt eksternt materiale både gratis og betalingmedier workshopmaterialet.

Foredrag

N

Oplæg

Præsentation af computerspillet som medie. Hvad er det for et medie, hvilke ligheder og hvilke forskelle er der mellem computerspil mediets, det skrevne ord og film. Foredraget er naturligvis krydret med konkrete eksempler på video, så man også kan være med selvom man ikke kender specielt meget til computerspil. 

N

Forslag til videre arbejde

Præsentation af instruktionsmaterialer til videre selvstændigt arbejde.

N

Materialer

Opgaver og materialer samlet i en mappe. Henvisninger til godt eksternt materiale både gratis og betalingmedier workshopmaterialet.

Jeg har lavet kurser og foredrag med:

l

Kontakt mig

Ønsker I mere information, eller vil I booke en workshop eller et foredrag så send venligst en mail.

Henningrommelund@gmail.com