Hvem er jeg?

Mit navn er Henning Romme Lund. Jeg er underviser i samfundsfag og Historie og er IT-vejleder ved Roskilde Gymnasium.

Derudover er jeg vært på podcasten Historienørd.

Mit fokus, er at skabe bundpraktiske løsninger, der skaber sammenhæng mellem læringsmål, didaktiske visioner og tekniske muligheder.

Jeg kontaktes oftest, når der søges inspiration, og praktiske forslag til undervisning der inddrager ny didaktik og teknologi.

– Jeg tilbyder både faste velevaluerede kurser og oplæg, eller jeg laver et nyt i samarbejde med jer.

Kontakt mig på mail: Henningrommelund@gmail.com

 

Udgivelser (kun IT-didaktik):

 

Lund, Henning Romme. (2023),Chatbots i samfundsfag – nye muligheder og nye udfordringer,
EMU – Danmarks Læringsportal.

Lund, Henning Romme. (2020). Historie: Computerspil og romerriget. I: Fra Kierkegaard til koder – Computational Thinking i gymnasiet. Systime.

Lund, Henning Romme. (2018). IT-anvendelse i samfundsfag. I: Peter Brøndum (red.): Samfundsdidaktik, 3. udgave. Columbus.

Lund, Henning Romme. (2016). Flipped Classroom og læringsrum (2016). I: Anders Schunk (red.): Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning. Turbine Akademisk.

Lund, Henning Romme. (2015). Flipped Classroom – kom godt i gang. Systime.

Lund, Henning Romme. (2015). Video i forberedelse og undervisning – En praktikers perspektiv på, hvordan Flipped Classroom kan bruges til at skabe bedre læsning og mere elevaktivitet i gymnasieskolen. I:
Viden om literacy nr.16 – med strøm på. Nationalt Videnscenter For Læsning.

Lund, Henning Romme. (2013). Brug af video i undervisningen. I: Samfundsfagsnyt nr. 191. FALS.

Lund, Henning Romme. (2007). Kan computerspil være seriøs historieundervisning?. I: NOTER nr. 173. Historielærerforeningen.

Henningrommelund@gmail.com