Skrivetips til podcast-manuskript

  • Normal talehastighed er typisk mellem 130 til 150 ord i minuttet
  • Skriv korte sætninger
  • Overvej om dine sætninger kan splitte op i flere sætninger.
  • Ved interview skriv kun spørgsmål og brug noter til svar
  • Undgå forkortelser
  • Undgå  både verbalsubstantiver (-ing og -else) og passiver (-s).

Manuskript læses bedst ved:

  • Skriftstørrelse 14
  • Linjeskift efter hver sætning
  • Skriv tal og målenheder som hele ord. KM=kilometer, 100=ethundrede.
  • Skriv gerne svære ord fonetisk (som de lyder). Socialisation= so-sja-li-sjon