Flippet undervisning må ikke kun være undersøgelsebaseret, som det kommer til udtryk i den amerikanske version af flipped classroom/flipped learning. Der er brug for variation af undervisningen ifølge forsker for Syddansk Universitet Ane Qvortrup. Hun anbefaler, at man anvender det digitale medium til at skabe endnu bedre variation af aktiviteter.

Hun skriver blandt andet i artiklen “Hvorfor (ikke) flippe” i den nye danske antologi om flipped learning “Alle Kan Flippe”, at nyere forskning viser at;

“Nogle elever har nemt ved og lærer godt af visse undervisningsformer, mens andre elever har nemt ved og lærer godt af andre former.

Der er altså ikke nogen værdi i at erstatte en formidlings- og træningsorienteret overfladestrategi med en undersøgelses- og problemorienteret dybdestrategi, men derimod at skabe en balance, så formidling og træning, undersøgelse og problemløsning finder sted i forskellige undervisningsmæssige kontekster, der er metodisk varieret med tydelige koblinger mellem overflade og dybde.”

Ane Qvortrup pointe er positiv i den betydning, at flipped classroom og flipped learning i en dansk kontekst skal differentere sig fra amerikansk flipped classroom og flipped learning – hvor flippet undervisning er karakteriseret ved at kun skulle være undersøgelses og problembaseret. Dansk flipped classroom skal medtænke det digitale for at skabe rum for bedre variation af formidling, træning, diskussion og undersøgelse- og problemorienteret undervisning.

At anvende flipped classroom i Danmark betyder ikke, at man skal smide mange traditionelle undervisningsformer ud med badevandet. Flipped classroom er en mulighed for at forny dem med digitale medier og organisere dem bedre.

Det er det samme udgangspunkt jeg har i min bog “Flipped Classroom – kom godt i gang” fra Systime, og i mit bidrag til antologien “Flip din undervisning” fra Turbine Akademisk.
“Alle Kan Flippe” er udgivet af Lindhardt og Ringhoff 2016 og redigeret af Anne Mette Lundstrøm