“Det at videoen er digital, åbner op for en række muligheder for at differentiere, fordi eleverne får mere kontrol over foredraget. De kan pause, spole, gense eller se videoen langsommere eller hurtigere. De kan kort sagt arbejde med videoforedraget i deres eget tempo.

Har de behov for at tage mange noter, kan de gøre det. De sætter bare videoen på pause. Har de behov for at få gentaget centrale pointer, spoler de tilbage. Nyder de at sidde i sofaen, toget, bussen eller andet sted, så kan de også gøre det.

Mine elevers evalueringer af videoerne har vist, at nogle primært bruger den, inden de påbegynder tekstlæsningen for at skabe et læsefokus, mens andre anvender videoen efter læsningen til at tjekke, om de rent faktisk har forstået teksten, og om de har fokuseret på det rigtige. Eleverne kan også vælge at se videoen med en læsemakker eller en forælder og dér uforstyrret diskutere videoens indhold. En video giver, som mine elever har sagt det, “mere fleksibilitet” og “frihed og selvstændighed”.”

Citatet er fra bogen “Flipped Classroom – kom godt i gang”

Her har jeg igen filmet Rasmus Kragh Wendelbo fra Svendborg Gymnasium, som er en yderst habil flipper. Han har bidraget med praktiske undervisnings-eksempler til min bog Flipped Classroom – kom godt i gang” fra Systime – bedre læring. Han fortæller her, om hvordan han bruger videoer i hans lektioner. Rasmus har desuden bidraget til antologierne “Flip din Undervisning” og “Alle kan flippe”. Han blogger på http://gymlab.dk/ .