Elevernes selvvurderede læringseffekt i min undervisning hos en 1g sproglig klasse. Eleverne skulle svare på “Hvilke undervisningsaktiviteter de lærer bedst af?”. Mulighed for flere svar.

Der er række interessante tal. 65,2% lærer bedst af videoer inddraget i undervisningen. Det såkaldte in-class flip er mere populært end videoer derhjemme.

“Se faglige videoer i hjemme, skrive noter til dem med baggrund i fokusspørgsmål på lectio” er det 47,8 %

Mere overraskende tal er;

at på trods af at videoer anvendes til at skabe mere elevaktivitet, så mener 60,9%, at “Klassegennemgang hvor lærer forklarer og elever byder ind” , at de lærer bedst ved denne undervisningform.

Gruppearbejdet er lavere rangerende med 30,4 %, under “Løse opgaver individuelt i timen” med 52,2%.

Det ses også tydeligt, at fagbøger med et høj lixtal og et udpræget teknisk fagsprog er vanskeligt at bruge for eleverne endnu. 8,7% lærer bedst ved at læse bøger. Dette tal er lavt og skulle med større kendskab til fagssprog gerne komme op.