Flipped classroom handler ikke om at al undervisning skal være elektronisk.
 
Video og IT hjemme giver mulighed fo,r at du har mere tid til ansigt til ansigt undervisning.
 
Når du anvender flipped classroom videoer, så anvendes IT derhjemme. Det giver mulighed for, at du og dine elever har mere tid snakke, diskutere og komme ud i samfundet og naturen i den normale skoletid.