Mine videoer har traditionelt “boet” på det åbne YouTube, men jeg er begyndt at lægge videoer op i mine klassers Google Drive mapper.

Så jeg forsøger at bevæge mig væk fra YouTube, der er en åben platform, til Google Drive der er en lukket platform.

Ideen er at skabe mere overskuelighed og mindre distraktioner, ved at samle det mest relevante et sted.

Det betyder ikke, at eleverne ikke skal bruge andres ressourcer på internettet, men på Google Drevet vil der være overskueligt, begrænset og tilstrækkeligt informationsudvalg.

Målet er er reducere kompleksiteten for eleverne.