Brug billeder og tale sammen, så husker elever og studerende bedre dine videoer. Billede og lyd er organiseret forskellige steder i hjernen. Både den auditive og visuelle repræsentation kan anvendes til at hente information fra langtidshukommelsen. Der er derved større chance for genhente information hvis den hænger på to forskellige mentale “knager”. Dual coding-teori har rødder i den kognitive psykologi.